Armon Jumala on auttamisessa läsnä

Avustustyö on hyvin arvostettua joka puolella maailmaa ja varsinkin länsimaissa. Muualla maailmassa se on myös kirkon tärkeää toimintaa. Miksi avustustyötä länsimaisissa yhteiskunnissa arvostetaan niin paljon? Ehkä se johtuu siitä, että ihmiset näkevät ja seuraavat maailman uutisia, joissa on jatkuvasti esillä ihmiskunnan kriisit ja nälänhätä. He miettivät omaa rooliaan maailman hädässä, ja myös sitä, että perinteisesti länsimaat ovat ottaneet johtoroolin maailman ongelmissa. 

Hätä on tullut osaksi meidän elämäämme  kaikkialla maailmassa. Se ei ole enää irrallinen nälänhätä jossakin, kriisitilanne jossain kaukana, vaan hätä on meidän jokaisen lähellä ja lähipiirissä. Tänä päivänä hätä on kokonaisvaltaisempaa ja vaikuttaa ihmisen elämään monella eri tasolla.

Armeliaisuus ja evankeliumi kulkevat käsi kädessä. Myös lähetystyössä tehdään avustustyötä, annetaan sosiaalista, koulutuksellista ja lääketieteellistä apua , jota kutsutaan ”kristilliseksi lähetystyöksi”. Nykyaikana iso osa lähetystyöstä suuntautuu avustustoimintaan, eli sairaaloiden rakentamiseen jne. Lähetystyön täytyy muuntautua erilaisiin tilanteisiin ja olemassa olevaan aikaan. Olemme saaneet käskyn rakastaa lähimmäistämme itse meidän Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. 

Kristillinen avustustyö on samalla evankeliumin julistamista käytännössä. Heikossa asemassa ja sosiaalisessa hädässä oleva ihminen kaipaa kuitenkin ymmärrystä siitä, millä motiivilla häntä autetaan. Kun motiivi on tiedossa, hänen on helpompi ottaa vastaan ja kokea Jumalan rakkautta ja arvostusta. 

Auttajan aito ja nöyrä asenne kohtaamisessa on tärkeää sekä avuntarpeessa olevalle että auttajalle itselleenkin. Kertomukset Jeesuksen elämästä kuvaavat sitä, kuinka Jeesus osoitti evankeliumia julistaessaan rakkautta ja laupeutta yhtä aikaa. Kristillinen avustustyö ja laupeudentyö kuuluvat yhteen. Se on rakkauden käskyn motivoimaa työtä: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. 

Puolalainen sosiologi ja filosofi Zygmunt Bauman (1925-2017) on pohtinut ihmisten suhdetta toisiinsa kohtaamistilanteessa ja näihin tilanteiseen liittyviä ennakkoluuloja. Hän korosti kohtaamisessa ihmisenä olemisen tärkeyttä, olemalla vain Minä ja Sinä, ilman ennakkoluuloja. Kristus on antanut Raamatussa auttamisesta hyvän esimerkin. Kaikissa tilanteessa Hän kohtasi ihmisen ainutkertaisena yksilönä. 

Mark Saba