Vanhukset katosivat ruokajonoista pääkaupunkiseudulla – vaan miten kävikään Vantaankoskella?

Kirkko ja kaupunki (19.4.22) kirjoitti, kuinka korona-aika on vähentänyt ruoka-apua hakevien vanhusten määrää pääkaupunkiseudun ruokajakeluissa. Meidän kokemuksemme on toisenlainen: korona-aika sai ikäihmiset liikkeelle!

Jaoimme jo ennen koronaa seurakuntamme diakoniapäivystyksissä jonkin verran  hävikkiruokaa. Yli 80-vuotiaita avunhakijoita oli kuitenkin hyvin vähän. Meillä kävi sen sijaan juuri eläkkeelle jääneitä, joilla menot ja velat olivat yhä samat kuin työelämässä mutta tulot pudonneet. Ei ole helppoa sopeutua uuteen tilanteeseen.

Kun koronarajoitukset astuivat voimaan, seurakuntien diakoniatyön avopäivystykset sulkeutuivat kaikkialla Vantaalla. Auttamistyötä toki jatkettiin, mutta se sai nyt koronaturvallisempia muotoja. Vantaankoskella organisoimme ennakkoilmoittautumiseen perustuvan ruokakassien jaon kahdesti viikossa. Saimme Virtakirkolta lisää varastotilaa ruoan säilytykseen, ja rekrytoimme vapaaehtoisia mukaan.

Samoihin aikoihin alkoi seurakunnassamme Irja Kaartisen testamenttivaroin ikäihmishanke, jossa diakoniatyö oli mukana. Hankkeen ajoitus näytti todella hankalalta, sillä korona laittoi kaiken yhteisöllisen toiminnan pitkiksi ajoiksi tauolle. Vanhusten tavoittaminen ryhmien, olotilakahviloiden ja yhteisöruokailujen kautta kävi mahdottomaksi. Hanke kuitenkin antoi meille lisää taloudellisia mahdollisuuksia tukea yli 65-vuotiaita. Aloimme etsiä eniten apua tarvitsevia ruokassien hakijoiden joukosta ja muiden verkostojemme kautta.

Kun korona alkoi keväällä 2020, Vantaan kaupunki ja Vantaan seurakunnat organisoivat hävikkiruokakassien kotiin viemisen yli 70-vuotiaille. Näin tapahtui Vantaankoskellakin. Teimme yhteistyötä mm. SPR:n kanssa. Kassin tilaajalta ei kysytty tuloja vaan avun tarvetta, kaikilla kun ei ollut läheisiä auttamassa ja käymässä kaupassa. Vaikka ruokakassien kotiin vieminen kesti vain runsaat pari kuukautta, sen merkitys oli kaikessa konkreettisuudessaan myös symbolinen: iäkkäistä on pidettävä huolta.

Seniori-ikäisiä alkoi vähitellen ilmaantua yhä enemmän myös ruokakassien hakijoiksi. Tieto oli levinnyt. Vanhimmat hakijat olivat yli 90-vuotiaita. Monet heistä tukivat pienistä rahoistaan koronan takia ahdinkoon joutuneita lapsiaan ja heidän perheitään ja joutuivat hakemaan sitten itselleen ruoka-apua. Jos he eivät voineet auttaa lapsiaan rahallisesti, he veivät heille ainakin ruokaa. He eivät olleet vain avun kohteita vaan auttoivat itsekin toisia. Toki avunhakijoiden joukossa oli myös aivan yksin jääneitä, pienellä eläkkeellään kituuttavia vanhuksia.

Olen keskustellut ikäihmisten liikkumisesta korona-aikana myös Martinlaakson ostarilla ruoka-apua jakavien vapaaehtoisten kanssa, ja he kertovat samaa: vanhukset ovat olleet koko korona-ajan näkyvä ryhmä heidänkin ruokajaossaan.

Syitä on varmasti useampia. Ainakin sen voisi sanoa, että ruoan hakemista ei ole koettu korona-aikana samalla tavalla leimaavaksi kuin ehkä aiemmin. Kaikkien täytyy syödä. Ehkä tuo ruokakassien kotiin vieminen koronan alkaessa vahvisti tätä ajatusta.

Osalle ikäihmisiä some on jäänyt vieraaksi, mutta se ei tarkoita sitä, etteivätkö he viestittelisi perinteisemmillä tavoilla naapurien ja tuttujen kanssa. En voi olla ajattelematta sitäkään, että olemme yhteiskunnassamme mieltäneet vanhuksemme ehkä passiivisemmaksi väestönosaksi kuin mitä he todellisuudessa ovat.

Ja voihan olla, että ikäihmishankkeemme alkamisaika ei ollutkaan niin huono kuin mitä aluksi ajattelimme. Opimme etsimään ja huomaamaan, usein huomaamattomia. Juttelemaan matalalla kynnyksellä, tutustumaan heihin.

Kysymys ruoka-avusta ja eri ihmisryhmien tavoittamisesta ei pääty koronatilanteen hellittämiseen. Ukrainan sota on sysännyt elintarvikkeiden hinnat nousuun. Myös jaettavan hävikkiruoan määrä on vähentynyt. Seurakuntien ruoka-apu nojaa pitkälti juuri hävikkiruokaan. Toivon kovasti, että paikallisseurakunnilta löytyy jatkossakin resursseja olla mukana oman alueensa avustustyössä. Löytyyköhän ensi syksyn seurakuntavaaleissa ehdokkaita, joille tämä olisi tärkeää?

Tiina László

Yhteisöllisyyttä yhteisvoimin

Viisi vuotta on Vantaalla kehitetty ruoka-apua yhteisölliseen suuntaan. Tuloksena syntyi Vantaan kaupungin ja Vantaan seurakuntien yhdessä ideoima vantaalainen ruoka-avun malli. Olemme viime vuosina saaneet yhdessä myös tunnustusta työstämme. Viisitoista kuntaa Suomessa (mm. Helsinki) on ryhtynyt kehittämään omaa ruoka-apuaan tämän mallin innoittamana.

Yhteisen pöydän verkosto on kasvanut viidessä vuodessa paljon. Siihen kuuluu kaupungin, seurakuntien ja järjestöjen monimuotoisia tapoja toteuttaa ruoka-apua. Yhteisen pöydän tarjoamiin yhteisörakentajakoulutuksiin, juhlatilaisuuksiin ja kehittämistapahtumiin verkostomme on osallistunut sankoin joukoin.

Vuosi sitten tammikuussa verkostossa oli reilut 80 erilaista paikkaa, jossa ruokahävikkiä käytettiin monin eri tavoin. Tavoite lähes kaikissa alustoissa on ollut alusta asti kehittää ruoka-apua siten, ettei kukaan kokisi olevansa vain avun kohde vaan osa yhteisöä. Erityisesti seurakunnat ovat olleet yhteisöruokailujen kehittämisen suhteen etulinjassa. Mieltä lämmittävää palautetta tuli myös Vantaankosken tapahtumista. Vantaankosken seurakunnan diakoniatyöntekijöillä riitti tukea myös muun paikallisen ruoka-aputoiminnan vapaaehtoisille. 

Yhtäkkiä – viime maaliskuussa tässä työssä tapahtui valtava muutos digiloikkineen. Vantaa joutui pandemian kouriin. Koko verkosto lähti vastaamaan vantaalaisten hätään käsittämättömällä nopeudella ja taidolla. Tuhansia kasseja kuljetettiin kotioville yhteistyömme. Omat fiilikseni vaihtelivat hämmennyksestä huoleen ja taas liikutukseen – onnistuimme auttamaan sittenkin! Näin ihmeen, kuinka tässä poikkeusajan Suomessa luodaan itselle, työkaverille tai autettavallemme luottamusta Jumalaa, itseä ja toisiamme kohtaan. 

Muutokset yhteisöllisistä kahvitteluista ja ruokailuista takaisin kassijakeluun olivat työllistävä toimenpide. Laajaan poikkeustilatyöhön lähtivät kaikki Vantaan seitsemän seurakuntaa mukaan. Yhteistä kieltä etsittiin, eikä väärinkäsityksiltä voitu välttyä. Osallisuutta kehittäneet ammattilaiset kyseenalaistivat kriisiajan nopeita muutoksia ihan syystäkin. Avun tyyleistä käytiin kriittistä keskustelua, ja välillä yhteiset saavutuksemme saattoivat kriisin synnyttämän kiireen keskellä unohua. Samalla syntyi kuitenkin huikeaa pohdintaa ja perusteluja uusille tavoille auttaa. 

Pohdinnoista hyötyi myös Yhteisen pöydän kaupungin organisaation päivystys, joka otti palveluneuvonnan osalta mielellään käyttöönsä seurakuntien kokemukset ja ajatukset. Yhteistyö oli voimaa tässäkin. Jouduimme kaikki uuteen kuvioon äkkiseltään. Se on vaatinut asennetta ja ymmärrystä. Elämme yhä todella erikoista aikaa, jonka päättyminen ei vielä ole näkyvissä. 

Nopeat ja suuret muutokset ovat tehneet monta asiaa näkyviksi meissä itsessämme, organisaatioissamme, Vantaalla, Suomessa ja maailmassa. Minua askarruttaa muutama avoin kysymys yhteisötyöntekijän näkökulmasta: kuinka hoksaisimme yhä paremmin tukea toisiamme? Miten yhteisöllisyyttä pidetään yllä, kun ihmiset ovat eristyksissä? Miten palaamme entiseen vai palaammeko? Ja ovatko leipäjonot yhä edessämme tulevaisuudessa vai jatkammeko jo kertaalleen saavutettua yhteisen tekemisen meininkiä?

Näistä poikkeustilan aikana saaduista huomioista ja opeista kannattaa ottaa hyöty irti. Olemme kriisin keskellä saaneet runsaasti palautetta siitä, kuinka tärkeää on yhteistyö ja ihmisten mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä. Tällaisessakin tilanteessa on löytynyt intoa oppia rakentamaan yhteisöjä. Entistä tärkeämmäksi nousee osaamisemme tehdä hyvää yhdessä. 

Yhteistyöstämme iloiten toivotamme Hyvää Uutta Vuotta Vantaankoskelle täältä Yhteisestä pöydästä!

Eeva Lehtineva

Sydämen näkyvästä osasta

Koronakevään ja -kesän aikana minulle tuli aika usein asiaa kirkkoherranvirastoon. Ymmärrettävistä syistä ovi oli yleensä lukossa, ja sisään pääseminen vaati vahtimestaria avaamaan oven. Pitkää käytävää kulkiessa oli hiljaista, ketään ei näkynyt entiseen tapaan. Hiljaisuuden rikkoi kuitenkin puolivälissä käytävää sijaitseva diakoniatoimisto – siellä oli elämää, samoin keittiössä, jossa pakattiin hävikkiruuasta ruokakasseja tarvitseville. Diakoniatyöntekijät ja diakonian vapaaehtoiset tekivät täysillä töitä, kaikesta huolimatta rupatellen ja yhdessäolosta selvästi iloiten.

Jollen itse olisi ollut työssä seurakunnassa ja tehnyt enimmäkseen näkymätöntä työtä, eli jos olisin ollut satunnainen kulkija, joka tulee seurakuntaan, olisin tehnyt seuraavan johtopäätöksen: tuo on se paikka, jossa välitetään toisista ihmisistä pandemian aikana. 

Näinhän se menee: se mikä näkyy, on koko totuus, vaikkei niin olisikaan. Ja silti, jos ei tuota auttamisen näkyvää osaa – käsiä – olisi näkynyt kirkon käytävillä, johtopäätös olisi ollut tyly: kirkko kiinni, ihmiset hylätty.  

Auttaminen on muutakin kuin käsillä tekemistä – ehkä siitä joskus toiste. Mutta keväällä ja kesällä iloisin asia oli se, minkä omin silmin saatoin nähdä: ”käsi on sydämen näkyvä osa.” (Jakob Bosshart 1862–1924).  Se ainakin on totta.

Ulla Pohjolan-Pirhonen